وسائل المقاصد وضوابط اعتبارها ‏في الاجتهاد الفقهي المعاصر

Contenu

Titre
وسائل المقاصد وضوابط اعتبارها ‏في الاجتهاد الفقهي المعاصر
Auteur
العزرية, مريم بنت سعيد
Date
2023
Langue
ara
Lieu de publication
عمان
Maison d'édition
دار الرياحين
nombre de pages
878
ISBN
9789923797228
Collections
Bibliographie

العزرية, مريم بنت سعيد, “وسائل المقاصد وضوابط اعتبارها ‏في الاجتهاد الفقهي المعاصر”, دار الرياحين, 2023, bibliographie, consulté le 24 avril 2024, http://ibadica.org:8080/s/bibliographie/item/178034

Position : 11699 (2 vues)