Abbasi-Harici ilişkileri ve Kuzey Afrika`da kurulan Harici hanedanlıkları (Midrârîler, Rüstemîler)

Contenu

Titre
Abbasi-Harici ilişkileri ve Kuzey Afrika`da kurulan Harici hanedanlıkları (Midrârîler, Rüstemîler)
Résumé
Bu çalışmada, Abbasi-Harici ilişkileri ve Kuzey Afrika'da kurulan Midrârîler ve Rüstemîler hanedanlıkları incelenmektedir. Bu tez çalışması; giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Haricilik, Hariciliğin ortaya çıkışını hazırlayan sebepler, temel görüşleri, karakteristik özellikleri ve fırkalara ayrılmaları, Afrika ve Mağrib'in coğrafi durumu, Midrârî ve Rüstemî Devleti'nin kuruluşundan önce Kuzey Afrika'nın durumu ele alınmıştır.Birinci bölümde Abbasi-Harici ilişkisi, Abbasiler dönemi Harici isyanları ve siyasi faaliyetleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde tezin ana konusunu ihtiva eden ve Emevilerin Arap ırkçılığına karşı bir tepki olarak Harici Sufrilerin kurdukları Midrari Devletinin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vs. yönleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde h.160/m.777 yılında Abdurrahman b. Rüstem tarafından kurulan Tahert merkezli Rüstemi Devleti'nin siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik vs. yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır.Çalışmanın son bölümü olan dördüncü bölümde ise, Midrari Devleti ile Rüstemi Devletinin komşu devletlerle olan münasebetleri ele alınmıştır. Anahtar KelimelerHariciler, Abbasiler, Kuzey Afrika, Midrariler, Rüstemiler
Type
masterThesis
Editeur
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Couverture spatiale
Ankara
Date
2020
Langue
tur
Source
acikbilim.yok.gov.tr
Droits
info:eu-repo/semantics/openAccess
Collections
Bibliographie

Ay, Abdulhadi, “Abbasi-Harici ilişkileri ve Kuzey Afrika`da kurulan Harici hanedanlıkları (Midrârîler, Rüstemîler)”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020, bibliographie, consulté le 18 avril 2024, http://ibadica.org:8080/s/bibliographie/item/178161

Position : 11472 (1 vues)