Doğu Arabistan'a İslâmiyet'in girişi

Contenu

Titre
Doğu Arabistan'a İslâmiyet'in girişi
Créateur
Aslandoğdu, Elif Kübra
Résumé
Bu çalışmada Doğu Arabistan sınırları içerisinde ele aldığımız Umân, Yemâne ve Bahreyn bölgelerinin İslâmiyet'le olan münasebetleri incelenmiştir. Üç bölüm halinde ele alınan tezin ilk bölümü İslâmiyet öncesi döneme, ikinci ve üçüncü bölümleri ise İslâmiyet'in kabulü ve irtidât hadiselerine ayrılmıştır. Sâsânî devletinin denetimi altında olan bu bölgelerin yöneticileri Hz. Peygamber'in davetine olumlu şekilde karşılık vermişler, onlarla birlikte bölge halkından Araplar ve Farslılaların bir kısmı İslâm'ı kabul etmişlerdir. Çeşitli kabilelerden temsilcilerin Hz. Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye geldikleri heyetler yılında da bu bölgelerden heyetler gelmiş ve Müslüman olarak geri dönmüşlerdir. Fakat bu durum çok uzun sürmemiş, Hz. Peygamber'in hayatının son dönemlerinden başlayan isyan ve dinden dönme hadiseleri vuku bulmuştur. Birçok nedeni bulunmakla birlikte, genel olarak siyasî faktörlerin sebep olduğu bu kaos ortamı Hz. Ebû Bekir'in kararlı tutumuyla kontrol altına alınmış ve bu bölgeler tekrar Medine yönetiminin otoritesi bağlanmıştır.
Type
master Thesis
Editeur
Uludağ Üniversitesi
Couverture spatiale
Bursa
Date
2017
Langue
tur
Source
acikerisim.uludag.edu.tr
Droits
info:eu-repo/semantics/openAccess
Collections
Bibliographie

Aslandoğdu, Elif Kübra, “Doğu Arabistan'a İslâmiyet'in girişi”, Uludağ Üniversitesi, 2017, bibliographie, consulté le 17 avril 2024, http://ibadica.org:8080/s/bibliographie/item/178169

Pas de vue